PORSGRUND
MUSIKFORENINGS
ORKESTER

Vi har spilt
 
Hør oss
 
Bli med
 
Musiker
 
Kontakt
 

Høstkonsert

Vi spilte

Dirigent var Wiggo Dahl. Vi takker solister og andre som hjalp oss.

Foto: EMM

PMFO PMFO PMFO PMFO PMFO PMFO PMFO  
 
Porsgrund Musikkforenings Orkester