PORSGRUND
MUSIKFORENINGS
ORKESTER

Vi har spilt
 
Hør oss
 
Bli med
 
Musiker
 
Kontakt
 

Smittevernregler

Utklipp fra Veileder 'Smittevern for musikkøvelser'

Viktigste momenter er tatt med her, men les selv veilederen også (se pekeren nederst).

Musikkøvelser er viktig for å ivareta det sosiale, gi samhold og inspirasjon. Det er fullt mulig å gjennomføre musikkøvelser selv om musikerne holder avstand og følger de øvrige smittevernfaglige rådene som foreligger.

De fem pilarene for å bremse smittespredning under musikkøvelser er:

Noen hovedpunkter:

Ingen fysisk nærkontakt mellom personer:

Vær aktsom ved sambruk av instrumenter og utstyr

Særlig ansvar for styret/tilrettelegger

Det er styret som tilrettelegger for musikkøvelser. Styret skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og Norsk musikkråd og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.

Særlig ansvar for medlemmer

Det er viktig at alle svarer på SPOND om deltakelse på øvelsen. Dette er den beste måte å loggføre deltakelse og vil forenkle eventuell smittesporing.

Styret, august 2020

 
 

Les hele veilederen (sist oppdatert 27. mai 2021):
https://www.musikk.no/nmr/om-oss/medlemsorganisasjoner/ressurser-for-medlemmer/veileder-smittevern-for-musikkovelser